Experts4You  
Dé MKB Businesspartner


Wat levert partnership met Experts4You op? 

Een ervaren én flexibel inzetbare Businesspartner met een bewezen trackrecord. Kenmerkend voor de aanpak; objectief, to the point en gestructureerd. Aangevuld met praktische tips en de inzet van effectieve 'tools'. Samen komen tot een prettige en succesvolle samenwerking. 

>

Wat is de methodiek ©In 3-Fases Doelen Realiseren? 

De Challengefase resulteert in een duidelijk beeld van de vraag- of probleemstelling, ambities en de hieruit voortvloeiende doelen. In de Structuurfase worden doelen en acties concreet gemaakt, inclusief handvatten hoe deze te realiseren.Vervolgens in de Actiefase aan de slag met het (strategische) Actieplan. 

>

Wat is de toegevoegde waarde van Interim bemiddeling & Recruitment? 

Experts4You helpt bij de zoektocht naar de juiste kandidaat voor een interim opdracht of 'vaste' key-functie.  Aan de hand van een gedegen screening van het profiel, een actieve benadering en selectie van kandidaten en een gekozen kandidaat die vanaf dag één doet wat er van hem/haar wordt verwacht. Experts4You beschikt over een brede pool van zelfstandige experts die naar behoefte kunnen worden ingezet.

>

Is het mogelijk om in contact te komen met referenten? 

Experts4You heeft in de afgelopen jaren met vele opdrachtgevers succesvol mogen samenwerken. Dus ja dat is zeker mogelijk. 

>

Wat zijn de voordelen van een Bundel? 

Een bundel is al mogelijk vanaf 10 uur en maandelijks volgt een specificatie van de bestede uren. De inzet van een Businesspartner kan naar behoefte worden op- en afgeschaald. Er is geen verplichting voor de afname van een minimaal aantal uren per maand.